» مسکن مهر

ایا مسکن مهر به نحو احسن انجام شد؟چه ارتباطی بین میزان کشته شدگان و طرح مسکن مهر بود؟در این بین چه کسی بیشترین اسیب را دید/دولت یا ملت؟

دیدگاه ها بسته شده اند.